1. خانه
 2. دکتر ها
 3. رضا شعبانی
رضا شعبانی رضا شعبانی

رضا شعبانی

 • هزینه هر جلسه مشاوره: $40
 • 0 بازخورد

“رضا شعبانی” موقعیت ها

شنبه, یکشنبه

درباره ی ما “رضا شعبانی”

رواندرمانگر تحلیلی

خدمات ارائه شده

روانكاو 10 خدمات
روابط همسالان $40
مسائل مربوط به رابطه $40
عزت نفس $40
اعتماد به نفس $40
روابط بین فردی $50
دوجنس گرایی $50
سوء استفاده جنسی $50
خیانت $50
مسائل مرتبط با حیطه مردان $50
مسائل مرتبط به حیطه زنان $50

تجربه

 • ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ TFP
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺭﺳﯿﺴﯿﺰﻡ ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ TFPﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ)ﺍﺗﻮ ﮐﺮﻧﺒﺮﮒ ،ﻓﺮﺍﻧﮏ ﯾﻮﻣﻨﺲ،ﺍﻭ ﮐﺎﻟﯿﮕﻮﺭ ﻭ .( 
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﯼ ﻭ TFPﺍﺗﻮ ﮐﺮﻧﺒﺮﮒ 
 • ﺩﻭﺭﻩ ۳۰ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﺗﻮ ﮐﺮﻧﺒﺮﮒ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ

تحصیلات

 • روانشناسی عمومی آزاد ساری
 • روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

تخصص ها

زبان ها

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
 • اشتراک گذاری پروفایل: