1. خانه
 2. دکتر ها
 3. مهزیار شعبانی
مهزیار شعبانی مهزیار شعبانی

مهزیار شعبانی

 • هزینه هر جلسه مشاوره: $40
 • 0 بازخورد

“مهزیار شعبانی” موقعیت ها

شنبه, یکشنبه

درباره ی ما “مهزیار شعبانی”

خدمات ارائه شده

روانكاو 10 خدمات
بزرگسال
فردی
روابط همسالان
مسائل مربوط به رابطه
عزت نفس
اعتماد به نفس
روابط بین فردی
خیانت
وسواس اجباری (OCD)
خودآزاری

تجربه

 • ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ISTDP/ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ 
 • ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ISTDP/ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ 
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭ ﻟﭙﻠﯽ ISTDP/ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ 
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻮﭘﺮﻭﯾﮋﻥ ISTDP، ﺳﻨﺦ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻭ ﺧﻮﺩﺁﺯﺍﺭ/ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ 
 • ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﯾﻨﺎﻣﯿﮏ / ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ 
 • ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﯼ/ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ 
 • ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻭﺭﻩ TFP/ ﺩﮐﺘﺮ ﺗﻮﮐﻠﯿﺎﻥ 
 • دﻭﺭﻩ MBTﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺗﻮﮐﻠﯿﺎﻥ 
 • ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻭﺭﻩ MBTﺩﮐﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮﯼ

تحصیلات

 • روانشناسی عمومی رودهن
 • روانشناسی عمومی ایوانکی

تخصص ها

زبان ها

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
 • اشتراک گذاری پروفایل: