1. خانه
  2. نفرولوژی
روانکاوی فردی چیست

یک روش درمانی پیچیده و عمیق است که به فرد کمک می‌کند با بهبود ظرفیت روانی ، شناخت بهتر از خود را تجربه کند. در این روش، روانکاو با فرد همکاری می‌کند تا به فهم عمیق‌تری از احساسات، تجربیات و الگو...

دسته بندی ها: 
قوانین اتاق درمان

مراعات نکات زیر در فرآیند درمان برای شما ضروری است: درمان روانی نیازمند همکاری فعال بین رواندرمانگر و مراجع است. یعنی هر کدام سهم خودشان را به صورت ۵۰-۵۰ در پیشبرد درمان به عهده دارند ....

دسته بندی ها: